Strona główna1 » Regulamin
Producenci
Polecamy
 • Odbierz 4% rabatu
 • Odbierz Nagrodę
 • Odbierz 10 % rabatu!
 • Odbierz rabat inwestycyjny!
Kontakt
 • LUMINA Stanisław Bartnik
  ul. Upalna 1A lok. 84
  15-668 Białystok
  NIP: 546-100-76-46
 • E-mail:info@lumina.sklep.pl
 • Telefon605 24 98 27
  85 654 61 63
  22 211 18 16

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego


Podstawą Regulaminu sklepu internetowego Lumina.Sklep.pl jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zobacz ustawę >>

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Lumina Stanisław Bartnik (dalej Sprzedawca), prowadzi działalność handlowo-usługową od września 1999. Jest właścicielem sklepów internetowych: Lumina.Sklep.pl, SklepOswietleniowy.pl, Oswietleniowy.pl.

Adres siedziby firmy: ul. Upalna 1A lok. 84, 15-668 Białystok
NIP: 546-100-76-46

Telefony

22 211 18 16
85 654 61 63
85 674 36 28
605 24 98 27
534 87 40 00

Poczta elektroniczna

stanislaw@lumina.sklep.pl
jarek@lumina.sklep.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień internetowych: Stanisław Bartnik

Rachunki bankowe Sprzedawcy

Santander Bank Polska SA
konto PLN: 78 1090 2587 0000 0001 3043 2642
SWIFT: WBKPPLPP

ING Bank Śląski SA
konto PLN: 17 1050 1025 1000 0092 1813 5599

Strony internetowe:

www.Lumina.Sklep.pl
www.SklepOswietleniowy.pl
www.Oswietleniowy.pl
www.Radium.pl
www.CentrumOswietlenia.pl


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 43 Ustawy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, ewidencjonowania sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W celu dokonania zakupu Kupujący może zalogować się w sklepie lub telefonicznie wskazać produkty i podać dane niezbędne do realizacji transakcji. Przy składaniu zamówienia z użyciem systemu sklepu należy wybrać i dodać produkt (produkty) do koszyka a następnie zatwierdzić zamówienie. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu uzgodnienia szczegółów dostawy. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać przed jego zatwierdzeniem do realizacji w systemie sklepowym. Ewentualnie można zlecić modyfikację złożonego zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


WARUNKI DOSTAWY

Zamówienia na produkty krajowe są realizowane w ciągu od 2 do 14 dni. Średni czas dostawy wyrobów pochodzących z zagranicy wynosi około 2-3 tygodnie. Termin dostawy towaru jest podawany w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji. Kupujący może w każdej chwili poprosić o dodatkowe informacje odnośnie czasu i sposobu realizacji zamówienia. Realizacja zamówień dotyczy obszaru Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych w zależności od kraju docelowego ustalane będą indywidualne warunki i koszty dostawy.


BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI

Zamówione produkty są doręczane przez firmy kurierskie Geis, Inpost lub Raben na adres podany przez Kupującego. W razie potrzeby Sprzedawca może nadać przesyłkę Pocztą Polską lub inną firmą wskazaną przez Kupującego. Każdy zamówiony produkt oprócz oryginalnego opakowania producenta jest pakowany w dodatkowy karton i zabezpieczany tekturą, folią, styropianem, itp. Dodatkowe wypełnienie pomiędzy opakowaniem producenta a kartonem zewnętrznym chroni towar w transporcie. Większe partie zamówionych produktów są pakowane na palety. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności Kuriera dostarczającego towar otworzyć otrzymaną przesyłkę by sprawdzić jej zawartość (kompletność, zgodność z zamówieniem oraz jej stan). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych (np. stłuczeń kloszy) czy niezgodności z zamówieniem, należy sporządzić protokół, wskazać w nim nieprawidłowości i złożyć podpisy (Odbiorca przesyłki i doręczyciel, ewentualny świadek). Wszystkie nadawane przesyłki zawsze są ubezpieczane na wypadek uszkodzeń w transporcie, kradzieży i innych nieprzewidzianych wypadków.


KOSZTY DOSTAWY TOWARU

Przy zamówieniu na kwotę powyżej 400 złotych brutto koszt dostawy przesyłki ponosi Sprzedawca. Do kwoty 400 zł brutto opłatę pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki kurierskiej 17 zł brutto (przy płatności przelewem) lub 19 zł brutto (przy płatności przy odbiorze). Opłata jest doliczana do wartości całego zamówienia zrealizowanego jednorazowo.


FORMY PŁATNOŚCI

Standardowym sposobem zapłaty jest płatność gotówką przy odbiorze przesyłki. Kupujący otrzymuje od Kuriera kopię listu przewozowego (zawierającą informacje o Nadawcy przesyłki, Odbiorcy, kwocie pobrania), kwituje odbiór przesyłki, uiszcza opłatę Kurierowi. Alternatywnym rozwiązaniem jest opłata z góry przelewem bankowym. Kupujący wpłaca na podane konto kwotę naliczoną w zamówieniu. W przypadku dłuższego terminu oczekiwania Sprzedawca wystawia Kupującemu fakturę zaliczkową. Sprzedawca wystawia faktury VAT firmom oraz faktury fiskalne i paragony osobom fizycznym. Stali Klienci mają możliwość uzyskania terminów płatności.


JAKOŚĆ PRODUKTÓW I CENY

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym Lumina.sklep.pl są oryginalnymi, nowymi i pełnowartościowymi wyrobami. Wszystkie produkty pochodzą z legalnych źródeł. Od producentów krajowych lub zagranicznych. Prezentowane w sklepie wyroby nie zawierają źródeł światła (z wyjątkiem produktów, w których opisie podano, że są oferowane z kompletem źródeł światła).


GWARANCJA I RĘKOJMIA

Oferowane przez Sprzedawcę produkty są objęte gwarancjami producentów. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy produkt został wydany Kupującemu. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do wskazanego miejsca. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Kupujący może zdecydować czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.


REKLAMACJE I ZWROTY

W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: stanislaw@lumina.sklep.pl informacji o ewentualnych wadach produktu w celu ustalenia toku dalszego postępowania: zwrotu wyrobu, wymiany, naprawy. Kupujący może w ciągu 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Zwrot produktu (produktów) powinien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 14 dni.
Aby zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) należy przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres: stanislaw@lumina.sklep.pl podając numer zamówienia lub faktury i wskazać produkty do zwrotu. W razie wątpliwości można skorzystać z poniższego formularza lub skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia zwrotu. Kontakt: Stanisław Bartnik, tel. 605 24 98 27, e-mail: stanislaw@lumina.sklep.pl.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży


    Dane Sprzedawcy:

    Lumina Stanisław Bartnik
    ul. Upalna 1A lok. 84
    15-668 Białystok
    e-mail: stanislaw@lumina.sklep.pl

    Dane Konsumenta/Kupującego:

    Imię i nazwisko ..................................................................

    Adres ..................................................................................

    Adres e-mail …..................................................................

    Telefon ...............................................................................


    Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

    ...........................................................................................
    (nazwa produktu, ilość)

    .….......................................................................................

    .….......................................................................................


    Zamówionych dnia: ..........................................................

    Numer zamówienia: .........................................................

    Otrzymanych dnia: ...........................................................

    Numer faktury: ..................................................................    ........................................................................
    (data i podpis Konsumenta/Kupującego)
W celu ułatwienia procedury zwrotu, zmniejszenia kosztów i utrudnień dla Kupującego, Sprzedawca może odebrać zwracany towar własną firmą kurierską, uzgadniając z Kupującym termin i miejsce odbioru. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru zgodnie z art. 32 ust. 1 zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia płatnego przy odbiorze, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o wskazanie numeru konta bankowego do dokonania zwrotu należności.

W sprawach nieujętych w Regulaminie źródłem prawa jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz kodeks cywilny.Bezpieczeństwo przy zakupach w Internecie. Przeczytaj przewodnik o zagrożeniach i oszustwach w sieci >>


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl